Hvis dere lurer på hvordan vi håndterer personvern her i OSI Friluft, inviterer vi dere til å lese gjennom dokumentet nedenfor. 

Hvis dere har ytterligere spørsmål, kontakt oss på leder-friluft@osi.no


Samtykkeerklæring .pdf

Declaration of consent.pdf