/// ENGLISH BELOW ///


Velkommen!


OSI Friluft er en forening for alle studenter som liker frisk luft, turer i skog og mark, og generelt ønsker å ta del i en sosial og aktiv forening.  Vi vil ha turer med innhold som fjellturer, topptur, bålkos, teltturer, fisketurer, skitur, kajakk og lignende etter som hva medlemmene ønsker.

I år har OSI friluft målsetning om minst to lavterskelturer i måneden. Med lavterskel mener vi at det skal være enkle aktiviteter, i nærheten av Oslo og lett for alle å være med. Det kan være alt fra fottur i Oslomarka, bålkos, hengekøyetur eller skiturer. Vi har også mål om å ha 2 mer høyterskelturer i semesteret der det vil kreve litt mer ressurser for å være med. Vi tror og at disse turene vil være f.eks over en helg/langhelg. Her snakker vi om litt lengre fotturer, fjellskituer, surfing og toppturer. Det planlegges også ca. 1 helgetur i måneden med hytte eller telt som ikke har et like høyt nivå.


Nivået i gruppa er veldig forskjellig. Alt fra de som er erfarne toppturfolk, til de som er lommekjente i Oslomarka, noen som aldri har sovet en natt ute eller som bare ønsker å komme seg ut på tur.

Mer info finner du på:

Instagram: osifriluft

Facebook: OSI Friluft


Medlemsavgift: 120kr (til OSI)
Treningskontigent: 250kr (til OSI Friluft) 

Når man skal bli medlem av OSI Friluft må du betale to avgifter. Den ene avgiften går til OSI Friluft og de pengene blir brukt til å arrangere turer. Den andre avgiften betales til OSI, for å være medlem i OSI. Disse avgiftene sendes ut seperat 


Om du har noen spørsmål, send mail til: leder-friluft@osi.no

-------------------------------------------------------


Welcome!


OSI Friluft is an association for all students who like fresh air, walks in the woods and fields, and generally want to take part in a social and active association. We have trips with content such as mountain hikes, summit hikes, campfires, tent trips, fishing trips, skiing, kajakk, and the like according to what the members want.


This year, OSI outdoor has the goal of a low-threshold trip 2 times a month. By low threshold, we believe that there should be simple activities, close to Oslo and easy for everyone to participate. It can be anything from hiking in Oslomarka, campfire, hammock or skiing. We also plan to have at least 2 more high-threshold trips during the semester where it will require a little more resources to participate. We also believe that these trips will be, for example, over a weekend / long weekend. Here we are talking about slightly longer hikes, mountain skis, surfing and summit hikes. We are also planning 1 trip with sleepover in tent og cabin ones a month.


The level in the group is very different. Everything from those who are experienced mountaineers, to those who are well-known in Oslomarka and some who have never slept a night out.


More info can be found at:

Instagram: osifriluft

Facebook: OSI Friluft


MEMBER FEE: 

Membership fee: 120kr (for OSI)

Training fee: NOK 250 (for OSI Friluft)


When you become a member of OSI Friluft, you must pay two fees. One fee goes to OSI Friluft and the money is used to arrange trips. The second fee is paid to OSI, to be a member of OSI. These fees are sent out separately


If you have any questions, send an email to: leder-friluft@osi.no