Weekend-hike in Røros


Arrangør: OSI Friluft
Påmeldingsfrist: 13.05.2024 14:00

Tid


Er du ferdig med eksamene dine og gira til å avlsutte semesteret med en skikkelig fjelltur? Eller trenger en lesepause? Bli med OSI Frilfuft og gå Malmveien sammen med oss 31. mai til 2. juni. 

Malmveien er en av DNTs historiske vandreruter og du kan finne mer informasjon under den linken: https://ut.no/turforslag/1111648553/malmveien-historisk-vandrerute.

Vi møtes den 31. mai kl. 7:30 på parkeringsplassen bak Frederikke/Sogn, og starter å kjøre kl. 8. Vi håper å være fremme i Røros senest kl. 13 og har planen om å gå omtrent 15-17 km den første dagen. På lørdag skal vi fortsette turen (det blir også ca. 15-17 km) og skal nyte naturen og våren! På vår siste dag, søndagen skal vi gå til Langen gjestegård og ta bussen derfra tilbake til Røros (not included in the ticket price).

Før du melder deg på, er det viktig at du er klar over noen få ting: 

-Du må klare å gå omtrent 50 km på tre dager i et delvis bratt terreng med en tung sekk (15-20kg)

-Du må ha stabile tursko som er vanntette og går over anklene dine

-Du må også ha regntøy (det kan alltid regne på fjell!et!) 

-Du må kunne delta på planeleggingsmøte 21. mai kl. 20:00 på Blindern.

Egenandel:

400 NOK for medlemmer 

150 NOK for medlemmer med bil 

600 NOK for ikke-medlemmer 

350 NOK for ikke medlemmer med bil

Det er totalt 10-15 plasser på den turen, men bare 2 plasser for ikke-medlemmer. 

VI GLEDER OSS MASSE!!!

Registreringsskjemaet åpner den 13. mai kl. 10. Du får beskjed om du er med på turen i løpet av 16. mai. Sjekk spam! Hvis du ikke får noe melding, så er du automatisk satt på ventelista.

Husk at registrasjonen din ikke teller hvis du melder deg på før kl. 10.


Er you done with your exams and looking forward to finish the semester with a hiking trip in the Norwegian mountains? Or you maybe need a break from studying? Join OSI Friluft and go Malmveien together with us from May 31st until June 2nd. 

Malmveien is one of DNTs historical hiking routes and you can find more information under this link:  https://ut.no/turforslag/1111648553/malmveien-historisk-vandrerute

We meet on 31 May at 7:30 am in the car park behind Frederikke/Sogn, and will start driving at 8 am. We hope to arrive in Røros no later than 1 pm and are planning to hike about 15-17 km on the first day. On Saturday we will continue the trip (15-17 km) and will enjoy the beautiful Norwegian natur! On our last day, Sunday, we will go to Langen gestegård and take the bus from there back to Røros (not included in the ticket price).

Before you sign up, you have to be aware of several things: 

-You have to manage to hike 50 km in three day in a partly steep terrain with a heavy backpack (15-20kg)

-You have to have stable hikingshoes which go over your ancles

-You also have to have rain wear (jacket+trousers, it can always rain in the Norwegian mountains!!) 

-You have to join the planning meeting before the hike which will take place the 21th of May at 8:00 pm at Blindern

Price:

400 NOK for members 

150 NOK for members with cars

600 NOK for non-members

350 NOK for non-members with car 

There are in total between 10 and 15 places for members, but only two for non-members. 

WE ARE LOOKING FORWARD TO THE TRIP!

The registration form opens the 13th of May at 10 am. You will be told whether you are on the trip on the 16th of May. Check spam! If you get no e-mail, you will be automatically be placed on the waiting list.

Remember that your registration does not count if you sign up before 10 am.


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.