Årsmøte OSI // Annual meeting OSI


Arrangør: OSI Friluft

Tid


Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Oslostudentens idrettsklubb (OSI) 15. mars 2023 kl. 18:00.


Årsmøtet avholdes 15. mars 2022 kl. 18.00-20.00 på Domus Juridica. 

Adresse: Kristian Augusts gate 17.


Dørene er åpne fra klokken 17:30, og vi ber alle om å møte opp i god tid for registrering slik at møtet kan starte til oppsatt tidspunkt.

Frist for innsending av saker er onsdag 1. mars 2023. Forslagsskjema som skal benyttes ved innsending av saker sendes til gruppestyrene på mail. Ta kontakt med ditt respektive gruppestyre for å få tilsendt dette.

Saker sendes til hovedstyret@osi.no og merkes med "Årsmøtet 2023".

Saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer på vår nettside innen 8.mars.

NB: For å ha stemmerett må man ha vært medlem i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Da kontingenten for 2023 ikke er sendt ut enda, vil medlemskap fra høsten 2022 kvalifisere til stemmerett. Medlemskap vil kontrolleres.

Velkommen til årsmøte!

Hilsen Hovedstyret


______________________________The invitation in English follows____________________________


The mainboard of Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) hereby invites all members to participate in our annual meeting.

The annual meeting will take place at Domus Juridica on the 15th of March 2022, from 18:00- 20:00.

Address: Kristian Augusts gate 17.

We kindly ask you to show up from 17:30 so that the meeting can start at the scheduled time.

The deadline for submission of cases falls 1.March 2023. A proposal form will be emailed to the groups. Please contact your group to get access to the proposal form. All cases are to be emailed to the mainboard at hovedstyret@osi.no, and marked with “Årsmøtet 2023”.

A complete agenda will be made available for members at our website within 8.March.

NB: Only those who have been a member for over a month have the right to vote at the annual meeting. As the contingent for the spring of 2023 not yet has been sent out we will base vote qualification on paid membership contingent for the autumn of 2022. Qualifications will be controlled.

We welcome you to our annual meeting!

Greetings from the mainboardAdministratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.