Topptur til Haukeli (FULLT)

Topptur til Haukeli (FULLT)


Arrangør: OSI Friluft
Påmeldingsfrist: 13.01.2023 15:00

Tid


Sted

Vis kart

OBS: Vi har fått enorm pågang, og turen er nå fylt opp! Det er mulig å sette seg på venteliste. For å komme på venteliste, send kontakt administratorene Jørgen, Bjørge eller Mikas på mail/tlf. Kontaktinfo står under.

Vi syns det er utrolig trivelig med så mye interesse, og vil forsøke å arrangere flere turer i vinter/vår! Turen er nå full, men det er mulig å sette seg på venteliste. Ellers oppfordrer vi å bruke OSI Friluft medlemsgruppa til å planlegge egne toppturer i lag!

Note: There has been a lot of interest, the trip is now full. It is possible to sign up on the wait list. To sign up for the wait list, contact the administrators Jørgen, Bjørge or Mikas. Contact info is below

We're extremely happy with everyone who wants to go ski touring with us, and we'll try to host more trips this winter and spring. The trip is now full, but you can sign up on the wait list. We also encourage you to use the facebook group OSI Friluft for members to plan trips together!


English below//

Bli med på sesongens første topptur med OSI Friluft!

Helga 3.-5. februar drar vi til Haukelifjell. Her er det flere fjell med forskjellig bratthet og vanskelighetsgrad, som gjør at turen egner seg både for folk som er relativt ferske til topptur på ski, men også for erfarne skikjørere.

Det er 20 plasser på turen, så det blir førstemann til mølla!

Når?

Avreise: Fredag 3. februar, en gang på ettermiddagen. Nøyaktig tidspunkt opp oppmøtested kommer!

Hjemkomst: Søndag 5. februar, seint på kvelden.

Hvor?

Vi sover to netter på Haukeliseter fjellstue, og vil ha base der. Derifra er det mange muligheter for toppturer. Etter vi har kommet fram på fredag kveld vil vi samle oss og bestemme hvilke turer vi vil gå de neste dagene. Ettersom vi blir 20 stk vil vi nok dele oss opp i 3-4 grupper som går 1-2 turer per dag

Vi vil sove på sovesal, og spise middag på Haukeliseter fredag og lørdag. Frokost og lunsj vil vi handle inn før vi ankommer hytta på fredag.

Du kan lese mer om skiturer rundt Haukeli på Fri flyt (krever abonnement)

Hva er inkludert?

Det blir en deltakeravgift på 800kr. Avgiften og OSI Friluft dekker transport til og fra, frokost og lunsj, samt middag i restauranten fredag og lørdag. Deltakere vil måtte betale for overnatting selv. På Haukeliseter varierer overnattingsprisen utifra om du er medlem av DNT, samt hvorvidt du er 26 år eller under.

For DNT-medlemmer som er under 26 blir prisen 130kr per døgn, 260kr for helga.

For DNT-medlemmer som er 26 eller eldre blir prisen 260kr per døgn, 520kr for helga.

For ikke DNT-medlemmer blir prisen 410kr per døgn, 820kr for helga.

Transport

Vi vil kjøre 5 biler fra Oslo fredag ettermiddag. Kjøreturen tar omlag fire timer.

Har du bil tilgjengelig og er villig til å kjøre og la folk sitte på til turen? Kryss av for deltaker med bil, så får du billigere deltakeravgift! OSI Friluft dekker drivstoff/lading og bompenger.

Overnatting

Vi vil sove på sovesal i lag.

Ønsker du eget rom, evnt å ikke sove på sovesal? I så fall må du bekoste differansen selv. Ta kontakt så ser vi hva som er mulig.

Krav til deltakere

OSI Friluft ønsker å arrangere toppturer for skiinteresserte studenter. Du må ikke være student for å delta, men helst i studentnær alder.

Det er ikke krav at du må ha vært på topptur før, men vi forutsetter at alle deltakere har normale skiferdigheter. Dvs. at du må ikke være superdyktig til å kjøre veldig bratt, men du har stått på ski i form av slalåm, alpint e.l. tidligere, og har en viss erfaring med det.

Det er ikke krav med skredkurs for turen, men vi oppfordrer alle til å tilegne seg skredkompetanse, enten ved kurs eller ved å lese seg opp. Vi anbefaler alle å i det minste gå gjennom varsom sin interaktive skredskole, som man kan finne her (lenke). På alle turene vil det være turledere med grunnleggende skredkurs.

Deltakerne må selv medbringe alt av skiutstyr, skredutstyr og passende bekledning. Styret i OSI Friluft har 5 skredpakker som kan leies ut, og kan være behjelpelig i å finne passende leieutstyr for deltakere som trenger det.

Om du ikke eier alt av utstyr selv er det gode muligheter for å leie på bl.annet Hygglo eller Finn.

Det er et krav at du selv stiller med følgende utstyr:

 • Ski eller splitboard egnet for topptur
 • Feller
 • Staver
 • Hjelm
 • Skibriller/solbriller
 • Skistøvler egnet for topptur
 • Sekk (anbefalt 20-40L)
 • Skredsøker, søkestang og spade (om du har avtalt utlån fra OSI Friluft vil vi ta det med)

Videre anbefaler vi følgende bekledning/utstyr

 • Vann- og/eller vindtett jakke og bukse
 • Ullundertøy
 • Fleece eller annet mellomlag
 • Lue
 • Hansker/votter
 • Buff/hals/balaklava
 • Solbriller
 • Ekstra varm jakke/ullgenser til stopp/pauser
 • Solkrem
 • Hodelykt

Utstyr og bekledning til topptur kan fort koste mye. Heldigvis er det ofte laget for å vare lenge, og det er gode muligheter for å finne dugelig utstyr brukt. Sjekk ut Finn eller Tise om det er noe du trenger.

Utsettelse/avlysning

For at turen skal gjennomføres er det en forutsetning at været er dugelig nok, og at skredfaren ikke er for stor. Det kan skje at turen blir umulig den planlagte helga. I så fall vil vi etterstrebe så langt det lar seg gjøre å heller utsette enn å avlyse. Dette vil vi vite mer om når vi nærmer oss turen.

Ansvarsfraskrivelse

For å delta på arrangementet er det krav at du leser, og bekrefter at du har forstått innholdet i ansvarsfraskrivelsen:

osi-friluft-topptur-ansvarsfraskrivelse.pdf

Spørsmål eller andre henvendelser?

Ta kontakt med styremedlemmene Jørgen, Bjørge eller Mikas!


English

Join us for the season's first ski touring trip with OSI Friluft!

On the weekend 3.-5. of february we'll travel to Haukeli. Here there are several mountains with different steepness and degrees of difficulty, which means that the trip is suitable both for people who are relatively new to ski touring, but also for more experienced skiers.

There is 20 spots on the trip, which means first come, first served!

When?

Departure: Friday 3rd of February, sometime in the afternoon. Exact time to come!

Return: Sunday 5th of February, some time late in the evening.

Where?

We'll sleep two nights at Haukeliseter fjellstue, which will function as our base. From here there are many opportunities for ski touring. After we have arrived on Friday evening, we will get together and decide which mountains we want to try out for the next few days. As there will be 20 of us, we will probably split into 3-4 groups that will go on 1-2 trips per day.

We will sleep in a dormitory, and have dinner at Haukeliseter on Friday and Saturday. We will shop for breakfast and lunch before we arrive at the cabin on Friday.

You can read more about ski touring around Haukeli on Fri flyt (In Norwegian, subscription needed)

What is included?

There will be a participation fee of NOK 800. OSI Friluft will cover transport to and from Haukeli, breakfast and lunch, as well as dinner in the restaurant on Friday and Saturday. Participants will have to pay for accommodation themselves. At Haukeliseter, the accommodation price varies depending on whether you are a member of DNT, as well as whether you are 26 or under.

For DNT members younger than 26, the price is NOK 130 per day, NOK 260 for the weekend.

For DNT members 26 or older, the price is NOK 260 per day, NOK 520 for the weekend.

For non-DNT members, the price is NOK 410 per day, NOK 820 for the weekend.

Transportation

We will drive 5 cars from Oslo on Friday afternoon. The drive takes approximately four hours.

Do you have a car available and are you willing to drive and let people sit in it for the trip? Tick the box for participants with a car, and you will get a cheaper participation fee! OSI Friluft covers fuel/charging and tolls.


Accommodation

We will sleep all together in a dormitory.

Do you want your own room, or not to sleep in a dormitory? In that case, you must pay the possible higher fee yourself. Get in touch and we'll see what's possible.

Requirements for participants

OSI Friluft wants to ski touring trips for students. You don't have to be a student to participate, but preferably close to the age range of students.

There are no requirement that you must have been ski touring before, but we require that all participants have normal skiing skills. That is not to say that you have to be super skilled at riding very steep lines, but that you have skied in the form of slalom, alpine etc. previously, and has some experience with it.

There is no requirement for an avalanche course for the trip, but we encourage everyone to acquire avalanche skills, either through a course or by reading up. We recommend that everyone at least carefully go through their interactive avalanche school, which can be found here (link) . On all tours there will be someone who have gone through basic avalanche courses.

Participants must bring their own ski equipment, avalanche equipment and suitable clothing. The board of OSI Friluft has 5 avalanche packages (beacon, probe and spade) that can be rented, and the board will also be helpful in finding suitable rental equipment for participants who need it.

If you don't own all the equipment yourself, there are good opportunities to rent from Hygglo or Finn, among others.

It is a requirement that you provide the following equipment yourself:

 • Skis or splitboard suitable for ski touring
 • Skins
 • Poles
 • Helmet
 • Ski goggles/sunglasses
 • Ski boots suitable for ski touring
 • Backpack (recommended 20-40L)
 • Avalanche beacon, probe and shovel (unless agreed to loan)

We also recommend the following clothing

 • Waterproof and/or windproof jacket and trousers
 • Wool base layers
 • Fleece or other mid layer
 • Beanie
 • Gloves/mitts
 • Buff/neck/balaclava
 • Sunglasses
 • Extra warm jacket/wool jumper for stops/breaks

Equipment and clothing for ski touring can be pricey. Fortunately, it is often made to last, and there are good possibilities to find used equipment in decent conditions. Check out Finn or Tise if there is something you need.

Postponement/cancellation

For the trip to be carried out, it is a prerequisite that the weather is good enough and that the risk of avalanches is not too great. It may happen that the trip becomes impossible on the planned dates. In that case, we will strive as far as possible to postpone rather than cancel. We will know more about this when we get closer to the trip.

Responsibility disclaimer!

In order to participate in activities with OSI Friluft, you have to read, and confirm that you have understood the content of this waiver of responsibility:

osi-friluft-topptur-ansvarsfraskrivelse.pdf

Questions about the trip?

Get in touch with the board members Jørgen, Bjørge or Mikas


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.