Høgterskeltur Jotunheimen/ Breheimen. OBS! Kort på

Høgterskeltur Jotunheimen/ Breheimen. OBS! Kort på


Arrangør: OSI Friluft
Påmeldingsfrist: 20.10.2022 22:00

Tid


Pris

Påmelding fra kr 320,00 inkl. avgifter

English below

//////////


Høgterskeltur Jotunheimen/ Breheimen. OBS! Kort påmeldingsfrist

Fredag 21. oktober til sundag 23. oktober er det duka for ein av årets siste fotturar mot høgfjellet: til nasjonalparklandsbyen Lom, der Austland møter Vestland. Plan A er å sjå nokon av verdas høgste fjell i Noreg frå avstand, kanskje gå på isbre, og ta turen inn i 10 000 år gamle kalksteinsgrotter.
Ettersom véret og føret i høgfjellet kan endre seg raskt, turen avheng av at vi får organisert nok bilar, og vi kan risikere snøstorm og stengde vegar, bed vi om bindande påmelding innan onsdag 19. oktober kl. 23.00. Torsdag 20. oktober kl. 18 vil vi ha eit planleggingsmøte på Zoom med alle deltakarane der vi vurderer om turen er gjennomførbar i denne omgangen eller ikkje.
Tentativ turplan, med atterhald om endringar:
• Fredag 21/10, ca. kl. 15: Avreise i privatbilar frå Oslo til Nordgard Aukrust i Lom (ca. 4,5 timar bilkøyring utanom rushtid, 360 km). Overnatting i telt eller innomhus, turplanlegging til laurdag.
• Laurdag 22/10:
Plan A: Køyring til Krossbu, 5-6 timar bretur på Bøverbrean, evt. mot Kalven (2034 moh). Sidan køyre eller gå ned til Dumdalen (ca. 8 km).
Plan B: Køyring til Høydalseter (ca 900 moh), fottur Høydalseter- Dumdalen med moglegheit for avstikkarar. Ca. 10 km.
• Sundag 23/10: Grottetur i Dumdalsgrottene (https://www.jotunheimen-fjellstue.no/.../grottetur-i...). Kan gjerast så trongt ein føler for, med moglegheit for tilpassing om ein kjenner på klaustrofobien. Ca. 3 timar. Retur til bilane og Oslo etterpå.

Eigenandel: 400 kroner for medlemar, 800 for ikkje-medlemar.
Antal deltakarar: 9 pers.
Påmeldingsfrist: Onsdag 19/10 kl. 23.00.
Ferdråd/ planleggingsmøte på Zoom: Torsdag 20/10 kl. 18.00.
Detaljert utstyrsliste kjem etter kvart, men pakkelista frå fjorårets tur til Galdhøpiggen gjev ein idé om kva som krevjast: https://docs.google.com/.../1xnj7Dy6MfUriy2AozuK4.../edit...


/////

ENGLISH

For the upcoming weekend 21st – 23rd of October, an intermediate/ expert trip to Jotunheimen and Breheimen is planned, which is open to 9 participants.

As the weather and conditions in the mountains can change quickly and the trip depends on us organizing enough cars, the deadline for signing up will be allready wednesday the 19th of october at 23:00. A compulsory Zoom-meeting with all participants will take place on thursday the 20th of october at 18:00. 

Info about the trip:

Friday 21st of October to Sunday 23rd of October, it's time for one of the last hikes of the year towards the mountains: The national park village of Lom, where East Norway meets West Norway. Plan A is to see some of the world's highest mountains in Norway, perhaps walk on a glacier, and take the trip into 10,000-year-old limestone caves. 

Current itinerary, subject to change:

• Friday 21/10: Departure in private cars from Oslo to Nordgard Aukrust in Lom (approx. 4.5 hours driving off-peak, 360 km). Accommodation in a tent or cabin, hike planning for Saturday. 

• Saturday 22/10: Plan A: Driving to Krossbu, 5-6 hour long hike on Bøverbreen or towards Kalven (2034 m.a.s.l.). Afterwards: drive or walk down to Dumdalen (approx. 8 km.). Plan B: Driving to Høydalseter (approx. 900 m.a.s.l.) hike Høydalseter-Dumdalen. About 10 km. 

• Sunday 23/10: Limestone cave tour in Dumdalsgrottene (https://www.jotunheimen-fjellstue.no/.../grottetur-i...). You can go in as tight as you want, with possible adaptations if you feel claustrophobic. About. 3 hours. Afterwards: Return to the cars and drive back to Oslo. 

Price: 400,- for members, 800,- for non-members. 

Number of participants: 9. 

Deadline for signing up: Wednesday 19th of October at 23:00. 

Zoom-meeting for trip planning: Thursday the 20th of october at 18.00.

A detailled packing list will come later, but you can get an idea of what to bring from last years trip to Galdhøpiggen: https://docs.google.com/.../1xnj7Dy6MfUriy2AozuK4.../edit... 


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.