Hyttetur til KSI Hytta og spillkveld 10/11. Mars

Hyttetur til KSI Hytta og spillkveld 10/11. Mars


Arrangør: OSI Friluft
Påmeldingsfrist: 08.03.2023 23:30

Tid


Sted


Pris

Påmelding fra kr 100,00 inkl. avgifter

--English Below--


OSI Friluft drar til KSI hytta 10-11 Mars og inviterer alle sine medlemmer.


OBS! Begrensede plasser:)


Egenandel for medlemmer av OSI Friluft: 100,-

Egenandel for ikke-medlemmer: 150,- 

Påmeldingen åpner onsdag 22/2 kl 16:00

Påmeldingen stenger 8/3 23:30


Plan:

Fredag 10/3

Felles oppmøte ved Sognsvann T-banestasjonen kl14:00. Møt gjerne opp litt før. Planen er å gå opp 1,5 timer til Ullevålseter. Ta en halvtimers pause og å gå 1 time til KSI hytta. Der OSI Friluft stiller opp med middag og snacks.

Når vi ankommer KSI hytte, først finner vi frem hvor vi skal sove. Her er det god plass å boltre seg på, stort kjøkken, stort stua, musikkanlegg, badsut, peis, innlagt vatten og flere dusj og toaletter. Den enkelte deltaker må selv ta med laken, pute og dyne. Etterpå begynner våre dyktige turledere å lage middagen. Maten skal lages med tanke på diverse allergier (gluten, laktose, vegan, vegetar osv.). Det finnes også mulighet for å forvare ting i kjøleskapet. Etter middagen kjører vi på med spillkvelden (med snacks;)). De som ønsker kan slappe av i badstuen etterpå.

Les mer om hytta her: https://www.osi.no/p/27504/ksi-hytta


Lørdag 11/3

På morningen spiser vi frokost rundt kl10:00. Frokostmat tas med av hvert enkelt deltaker.

Vi rydder opp hytta og drar kl12:00. På vei tilbake, er man fritt til å gå 1,5 timer til Frognerseteren T-banestasjon eller samme 3 timers turen tilbake til Sognsvann.


Pakkeliste:

Klesskift og hygieneartikler 

Laken

Pute

Dyne eller sovepose

Badetøy

Mat(frokost)

Bordspill (de som ønsker)


NB!

Det er viktig at alle som ønsker å være med på hytteturen booker gjennom

hjemmesiden vår.

Har dere noen spørsmål? Send en epost til leder-friluft@osi.no eller en melding gjennom våre sosiale medier kanaler.

Håper å se mange av dere på turen! 

Hilsen, 

Turlederne

---------

OSI Friluft goes to the KSI cabin on 10-11 March and invites all its members.


ATTENTION! Limited places :)


OSI Friluft member price: NOK 100

Non-member price: NOK 150Registration opens on Wednesday 22/2 at 16:00

Registration closes 8/3 23:30

Plan:

Friday 10/3

Joint attendance at Sognsvann subway station at 2:00 p.m. Please arrive a little earlier. The plan is to go up 1.5 hours to Ullevålseter. Take a half-hour break and walk another hour to the KSI cabin. Where OSI Friluft provides dinner and snacks.

When we arrive at the KSI cabin, we first find out where we will sleep. Here there is plenty of space to romp around, large kitchen, large living room, music system, sauna, fireplace, water supply and several showers and toilets. The individual participant must bring their own sheets, pillow and duvet. Afterwards, our skilled tour guides start cooking the dinner. The food will be prepared considering various allergies (gluten, lactose, vegan, vegetarian, etc.). There is also the option of storing things in the fridge. After dinner, we continue with the game night (with snacks;)). Those who wish can relax in the sauna afterwards.

Read more about the cabin here: https://www.osi.no/p/27504/ksi-hytta

Saturday 11/3

In the morning we eat breakfast around 10:00. Breakfast is brought by each individual participant. We clean up the cabin and leave at 12:00. On the way back, you are free to walk 1.5 hours to Frognerseteren subway station or the same 3-hour trip back to Sognsvann.


Packing list:

Clothes and hygiene items

Sheet

Pillow

Duvet or sleeping bag

Swimwear

Food (breakfast)

Table games (those who wish)


NB!

It is important that everyone who wants to join the cabin tour books through our website.


If you have any questions, send an email to leder-friluft@osi.no or a message through our social media channels.

Hope to see many of you on the trip!

Greetings,

The tour guidesAndre arrangementer fra OSI Friluft