Topptur til Norsmarka og Krokskogen

Topptur til Norsmarka og Krokskogen


Arrangør: OSI Friluft

Tid


Neste høyterskeltur blir topptur i Nordmarka og Krokskogen! I løpet av helgen skal vi bestige 4 topper med den beste og høyeste utsikten Oslo har å tilby. Vi tar turen innom den formidable Stutskallen, luftige Oppkuven, vakre Gyrihaugen og selveste Kongens utsikt! Vi avslutter med å begi oss ned Krokkleiva, en av Norges mest idylliske fjellkløfter. Krokskogen er kjent fra eventyrene til Asbjørnen og Moe, og er et stort og variert barskogområde med små bortgjemte bekkedrag og myrer.
Anslått gangavstand på turen er ca. 34 – 36 km. Turen passer for friluftsentusiaster som er vant med å gå med tung sekk i lengre strekk. Selv om det ikke er snakk om de villeste fjelltoppene, blir det krevende opp- og nedstigninger i løpet av turen, og det er nødvendig med godt fottøy.
Det vil være et begrenset antall plasser på denne turen, og man må ha betalt medlemsavgiften til OSI Friluft for å delta. Egenandel er på 100 kr. Påmeldingen åpner onsdag 11. mai kl. 18.00. Påmeldinger som sendes inn før dette vil ikke bli registrert.
Mer informasjon kommer!

--- ENGLISH ---
The next trip will be a summit trip to Nordmarka and Krokskogen! During the weekend we will climb 4 peaks with the best and highest view Oslo has to offer. We stop by the formidable Stutskallen, airy Oppkuven, beautiful Gyrihaugen and the stunning King's view! At the end we descend Krokkleiva, one of Norway's most idyllic mountain gorges.
Krokskogen is known from the fairy tales from the folklorists Asbjørnen and Moe, and is a large and varied coniferous forest area with small hidden streams and marshes.
Estimated walking distance on the trip is approximately 34 - 36 km. The trip is suitable for outdoor enthusiasts who are used to walking with a heavy backpack for longer stretches. Although it is not about the wildest mountain peaks, there will be demanding ascents and descents during the trip, and good footwear is required.
There will be a limited number of places on this trip, and you must have paid the membership fee to OSI Friluft to participate. Entry fee is NOK 100. The registration opens on Wednesday 11 May at 18.00. Registrations submitted before this will not be registered.
More information is coming!

Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.


Andre arrangementer fra OSI Friluft