Vi trenger nye styremedlemmer!!

Postet av OSI Friluft 2021 den 21. Sep 2021

// English below //

 

Hei alle sammen!

 

Vi har behov for flere ivrige personer til å ta over ulike roller i vårt fantastiske styret. Vi trenger per nå ny leder, nestleder, økonom og flere turledere!! 😃 😃

Hva inngår i rollene: 

 

Leder: 

  • Overordnet koordinering og planlegging
  • Ansvarsfordeling

Nestleder

  • Støtte leder
  • Ansvar for sosiale medier
  • Medlemsansvarlig

Økonom

  • Økonomiansvar
  • Medlemsansvarlig sammen med nestleder

Turleder

  • Planlegge og lede turer

 

Det vil bli en god overgangsperiode der man sitter i styret med nåværende person før man tar over ansvaret.  

Er du interessert eller har spørsmål angående noen av rollen send en mail til leder-friluft@osi.no 

 

Jeg håper på mange svar! 😃 😃
Hilsen Vilde 

 ----------------------------

 Hello you all!

 

We need more eager people to take over roles on the OSI Friluft board. We currently need a new leader, deputy leader, economist and more tour guides !! 😃 😃

What is included in the roles:

 

Leader:

- Overall coordination and planning

- Distribution of responsibilities

Deputy Leader

- Support leader

- Responsibility for social media

- Member responsible

Economist

- Financial responsibility

- Member responsible together with deputy leader

Tour leaders

- Plan and lead trips

 

There will be a good transition period where you sit on the board together with the current person before you take over the responsibility. 

If you are interested or have questions regarding any of the roles, please send an email to leder-friluft@osi.no

 

I hope for many answers!

Regards Vilde – Leader of OSI FriluftKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.