Helgetur til Sauheradfjelley/Skrim - Weekend trip to Sauheradfjelley/Skrim

Arrangør: OSI Friluft

Tid


Beskrivelse

-ENGLISH BELOW-

Neste høyterskeltur går til Sauheradfjella i Telemark! Sauheradfjella er et vakkert naturreservat i et større skogområde ved Kongsberg og Notodden. Store deler av reservatet er tilnærmet urørt av mennesker, og er levested for en rekke sjeldne arter i fauna og flora. Området er svært variert med skog, fjell og myrer. Det vil være flott utsikt ved minst 2 anledninger og muligheter for å bade i (kalde) fjellvann ved minst 3 anledninger.

Anslått gangavstand på turen er 30 - 32 km. Turen passer for erfarne friluftsentusiaster som er vant med å gå med tung sekk i lengre strekk. Selv om det ikke er snakk om de villeste fjelltoppene, blir det krevende opp- og nedstigninger i løpet av turen. Deler av ruten er noe preget av myr og det kan bli vått, så her er det nødvendig med godt fottøy.

Pakkeliste: https://docs.google.com/document/d/1oaDofZa63ajHf1XvYlwM9ScVu8GHje1Fu7bkCnaHv48/edit?fbclid=IwAR2ShAYk26bjncfM7YVXyexwfnMN9GUp_MExu511P0ox2oPXVIxBBPykhac

Avreisetidspunkt er kl. 16 fra Oslo.

Man må ha betalt medlemsavgiften til OSI Friluft for å være med på turen.

Påmeldingen åpner torsdag 7. oktober kl. 18.00. Det vil være et begrenset antall plasser på denne turen. Påmeldinger som sendes inn før dette vil ikke bli registrert. Påmeldingslink: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbm6I7BLG8uQULKffnKKEEhW8UqBzAbOdeL34akBaWpvhkCQ/viewform?fbclid=IwAR2j51fMvRPJNqF_6EPks6FzLffOca5GUzpkpmC3JfbyAZZmSktRbXADEx0

Egenandel: 300krENGLISH
For the next weekend trip we are going to Sauherad in Telemark! The Sauherad mountains is a beautiful part of a bigger forest area by Kongsberg and Notodden. The area is very varied with forests, mountains and marshes. There will be great views on at least 2 occasions and opportunities to swim in (cold) mountain lakes on at least 3 occasions.

We are planning on hiking 30-32 km. This trip is for experienced hikers that are used to walking with heavy packs. Parts of the trail are somewhat marshy and wet, so a pair of good hiking shoes is necessary.

Packing list: https://docs.google.com/document/d/1oaDofZa63ajHf1XvYlwM9ScVu8GHje1Fu7bkCnaHv48/edit?fbclid=IwAR2ShAYk26bjncfM7YVXyexwfnMN9GUp_MExu511P0ox2oPXVIxBBPykhac

The departure time is 4:00 p.m. from Oslo.

A prerequisite to join the trip is that you have paid the membership fee to OSI Friluft.

The sign-up will open at Thursday 7th of October at 6 pm. There will be a limited number of spaces on this trip. Sign-ups that are sent in before it opens will not be registered. Registration link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbm6I7BLG8uQULKffnKKEEhW8UqBzAbOdeL34akBaWpvhkCQ/viewform?fbclid=IwAR2j51fMvRPJNqF_6EPks6FzLffOca5GUzpkpmC3JfbyAZZmSktRbXADEx0

Entery fee: 300kr

Levert av IdrettenOnline